NamiQ AI joins openbank project eco-systems

NamiQ AI joins openbank project eco-systems

NamiQ joins the OpenBankProject ecosystem to innovate the banking experience NamiQ tham gia hệ thống sinh thái OpenBankProject để cung cấp các sản phẩm và giải pháp của NamiQ cho các ngân hàng kỹ thuật số và các công ty công nghệ cao trên toàn thế giới. Jan 19, 2021...