Quá tải – Quá oải

Bạn bán hàng online và phải nhận quá nhiều thông báo từ Facebook, Instagram, Tiktok… mỗi ngày.

Bạn phải đọc tất cả các bình luận và tin nhắn dù không phải tất cả đều có tiềm năng bán hàng?

Lọc bình luận và tin nhắn spam

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích và loại bỏ những bình luận và tin nhắn spam không có giá trị.

Chỉ nhận thông báo tiềm năng

Chỉ nhận thông báo những tin nhắn, bình luận có tiềm năng bán hàng, có cơ hội chốt đơn.

Tất cả trong một

Nhận thông báo và trả lời Facebook, Instagram, Tiktok trên 01 ứng dụng duy nhất.

ĐĂNG KÝ XÀI WOW MIỄN PHÍ